Blog

Aký je rozdiel medzi RGB a CMYK farebnými škálami?

Poznať rozdiel medzi týmito dvoma modelmi miešania farieb je základným predpokladom na to, aby ste dosiahli správne výsledky či už pri tlači, alebo grafických návrhoch. Pre laika je často ťažké pochopiť rozdiel vo farebných modeloch, keď napríklad dostane grafiku spracovanú v oboch. Ako vlastne farebné modely vznikli, prečo sa tak líšia a kde sa ktorý z nich používa?Rôzne modely farieb vznikali postupne kvôli tomu, že v grafike vznikla potreba mať presne štandardizované kódovanie farebných odtieňov. Z marketingového hľadiska má výber správnych farieb veľký vplyv na recipienta, dokáže ovplyvniť jeho vnímanie a rozpoznateľnosť značky. Dnes je samozrejmosťou dbať na zachovanie vybratých odtieňov farebnej škály pri prenose medzi jednotlivými médiami. RGB a CMYK modely sú najznámejšie typy farebných škál, každá z nich sa používa inde a pre zachovanie vybraných odtieňov musí majiteľ značky vedieť, ako ktoré používať.

Čo je RGB a CMYK


Každý z týchto modelov funguje inak a od toho potom záleží aj ich použitie.

Názov RGB je skratkou red, green, blue, teda farieb červená, zelená a modrá. Sú to farby, na ktoré ľudské oko najväčšmi reaguje a ostatné farby možno vytvoriť ich kombináciou. Každá z farieb má 256 odtieňov intenzity, čím vzniká nespočetné množstvo kombinácií. Model RGB funguje na princípe vyžarovania svetla, to znamená, ak v pixeli nie je zastúpená ani jedna z týchto základných farieb, výsledkom je čierna, ktorá nevyžaruje žiadne svetlo. Naopak, ak sú zastúpené všetky na maximálnu intenzitu, výsledkom je žiarivá biela. Takýmto spôsobom tvoria farby elektronické zariadenia — televízia, monitor počítača, smartfóny či tablety.

Škála CMYK je skratkou slov cyan, magenta, yellow, key (prípadne blacK). Ide o farby azúrová, purpurová, žltá a čierna, s ktorými sa pracuje odlišne než pri RGB — ide o takzvané substraktívne miešanie farieb. Teda presne naopak než pri RGB, so škálou CMYK sa odtiene miešajú, aby sa obmedzilo spektrum farieb odrážajúcich sa od povrchu.


Kedy sa používa RGB a kedy CMYK


CMYK sa používa hlavne pri tlači, kde sa pracuje s miešaním pigmentov. Naopak s farbami RGB spektra sa pracuje v digitálnom zobrazení, teda na monitore počítača. Preto bývajú grafické návrhy v počítači zobrazované v RGB modeli, aby vynikli ich odtiene. Samozrejme, čím viac pixelov má grafický návrh, tým je krajší a kvalitnejší. Naopak, keď už sa chystáme takýto návrh previesť do podoby letákov, časopisov, plagátov či bilboardov, musíme ho prekonvertovať do CMYK škály, aby si s návrhom dokázala tlačiareň poradiť. V prípade, že by sme tak neurobili, výsledkom by mohla byť nevýrazná vyblednutá tlač.

Konvertovanie RGB návrhu do CMYK podoby pre tlač obyčajne spracúva samotná tlačiareň, alebo profesionálni grafici.Návrat späť

hidden

© 2024 Home Design Creative Studio. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov